logo

Giới thiệu

Với tôi, nhiếp ảnh không phải là nhìn, mà là cảm nhận. Nếu không thể cảm được cái mà bạn đang nhìn, thì chẳng bao giờ bạn làm cho người khác nhận ra một điều gì đó khi nhìn vào các bức ảnh bạn chụp.
– Don McCullin.

Call Now Button
error: